De stichting heeft een culturele ANBI-status. Dit houdt in dat particulieren 1,25 keer het bedrag aan giften voor de stichting van de belasting mogen aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen giften 1,5 keer aftrekken in de aangifte van de vennootschapsbelasting.