Doel van de stichting 

Het doel van de stichting Noabers van ’n Oalen Griezen is het generen van financiële middelen waarmee het rijksmonument en toebehoren van  de protestantse kerk van Hellendoorn in stand gehouden kan worden. In de volksmond wordt dit monument ’n Oalen Griezen genoemd. 

 

Samenstelling van het bestuur 

De samenstelling van het stichtingsbestuur is in 2022 ongewijzigd gebleven: 

  • Voorzitter mevr. Tineke van Buren; 
  • Penningmeester dhr. Jan Podt; 
  • Secretaris dhr. Jeroen Piksen; 
  • Lid dhr. Ernst Haitsma; 
  • Lid dhr. Leo Hegeman; 
  • Lid  dhr. Jan Dirk Wassenaar. 

Het bestuur volgt een rooster van aftreden.  

 

De activiteiten   

Lezing door Freek de Jonge over zijn boek ‘Kom verder’ d.d.11 maart  

Dankzij de goede contacten tussen bestuurslid Jan Dirk Wassenaar en Freek de Jonge was het mogelijk deze beroemde cabaretier-schrijver naar Hellendoorn te krijgen. Het was een uitermate boeiende avond waarbij de spreker in toon en inhoud een uitstekende voordracht verzorgde. 

De collecte dekte ruimschoots de kosten. Al met al was het een geslaagde avond.  

 

Lezing H. Kampman d.d. 21 april over zijn boek ‘De kogel was er eerder dan de knal’ 

In de lezing ging Herman in op het verloop van de Tweede Wereldoorlog in en rondom Hellendoorn. Waar werden de Heldersen mee geconfronteerd, waar hielden ze zich mee bezig, het grijze gebied tussen ‘goed en kwaad’. Jan Niewold verzorgde de muzikale omlijsting en Tineke van Buren droeg enkele passende gedichten van Johanna van Buren en Herman Kampman voor. De lezing werd door ongeveer 80 bezoekers bijgewoond. De collecte dekte ruimschoots de kosten. 

 

Lezing J.D. Wassenaar J. Piksen d.d. 29 april over ‘Het kerkelijk verzet in bezettingstijd’. 

Deze door de corona uitgestelde lezing werd door ongeveer 60 bezoekers bijgewoond, waaronder enkele belangstellenden uit Lemele. De avond werd besloten met een gezellige nazit/borrel in de Leerkamer.  

 

Open monumentendag d.d.10 september 

Bij gelegenheid van de Open Monumentendag werden als bijzonder element het kostbare en unieke 18e eeuws verzilverd avondmaalstel tentoongesteld in de fraaie vitrinekast onder de toren. Ongeveer honderd bezoekers, waaronder gezinnen met kinderen, werden verwelkomd. Voor kinderen was de speciale lesbrief beschikbaar waarmee een speurtocht door de kerk gemaakt kon worden. 

 

Concert Byzantijns Mannenkoor d.d. 25 november 

Mede door de goede mediacommunicatie en de aangekondigde medewerking van een alhier verblijvend Oekraïense violiste werd het concert bijgewoond door ongeveer 125 bezoekers. Het repertoire bestond uit zowel profane als religieuze liederen. 

 

‘Open huis’ ’n Oalen Griezen d.d. 30 december 

Deze werd georganiseerd naar aanleiding van de restauratie van de klokken en de overhandiging van de cheque aan de voorzitters van het college van kerkrentmeesters en centrale kerkenraad. 

 

Dit ‘open huis’ ter afsluiting van het project ‘rondom ’n Oalen Griezen’ werd door ongeveer honderd belangstellenden bezocht,  waaronder ook weer gezinnen met kinderen. In kleine groepen konden de bezoekers de gerestaureerde klokken en de gewelven bezichtigen. Daarnaast waren er andere activiteiten zoals de verhalenverteller Herman Pronk, een speurtocht door de kerk, een doorlopende PowerPoint presentatie en orgelspel. Tevens werd door de voorzitter van de stichting Noabers van ’n Oalen Griezen een cheque van €15.000,-- aan de kerkrentmeesters overhandigd voor het onderhoud van het monument. Al met al een groot succes. 

 

Met voldoening en dankbaarheid blikken we terug  op een in alle opzichten (activiteiten en geldverwerving) fantastisch jaar voor onze stichting.