Algemeen

In 2018 heeft de stichting Noabers van ’n Oalen Griezen met heel veel plezier activiteiten georganiseerd om geld te genereren voor de instandhouding van het rijksmonument ’n Oalen Griezen. De activiteiten hebben een positief financieel resultaat opgeleverd. Daarnaast hebben ze bijgedragen aan de cultuurhistorische betekenis van de kerk en aan de betrokkenheid van velen bij het karakteristieke gebouw. 

 

Lees meer: Jaarverslag 2018

Op vrijdag 10 mei zal prof.dr. Donald Sinnema uit Holland (Michigan), emeritus-hoogleraar theologie aan Trinity Christian College in Illinois, om 20.00 uur in de protestantse kerk te Hellendoorn een lezing houden over de emigratie van tientallen Nijverdallers naar de prairies van Canada in de jaren van 1903 tot 1914. In 2005 publiceerde Sinnema daar het lijvige boek The First Dutch Settlement in Alberta. Letters from the Pioneer Years 1903-14 over, mede op basis van tientallen brieven die destijds in het Twentsch Volksblad zijn verschenen. Een van de emigranten was een grootvader van Sinnema, afkomstig van de Jipkesbelt.

Prof.dr. Donald Sinnema

Sinnema, die op 8 en 9 mei deelneemt aan een internationaal congres (over de Dordtse synode van 1618-1619) in Groningen, houdt de lezing op uitnodiging van de St. Noabers van ’n Oalen Griezen. Voor de protestantse kerk in Hellendoorn als locatie is gekozen omdat de overgrootvader van Sinnema daar vóór zijn emigratie ter kerke ging.

 

Programma:

  • 19.30 – 20.00 uur: inloop met koffie en thee in de toren
  • 20.00 – 21.00 uur: lezing en vragen
  • 21.00 – 22.00 uur: nagesprek in de Leerkamer met drankje

De toegang is vrij, bij de uitgang wordt een collecte gehouden. Voor meer informatie kunt u terecht bij dr. J.D.Th. Wassenaar, tel. 0548-655635; e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..